Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-11-13 10:16:12
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Карпіна Олена Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри практики англійської мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертаційної роботи: «Комунікативна поведінка депресивної мовної особистості (на матеріалі англомовних художніх текстів ХХ-ХХІ століть)»

Дата захисту:  14.12.2019

Науковий керівник:  Коляда Еліна Калениківна, кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Офіційний опонент: Морозова І. Б., доктор філол. наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Офіційний опонент: Мірончук Т. А., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster<Ђ@ЮР‹@q*ьchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.