Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-11-11 09:38:12
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Байляк Марія Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри біохімії та біотехнології, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Підвищення адаптаційного потенціалу дріжджів Saccharomyces cerevisiae та плодової мушки Drosophila melanogaster рослинними екстрактами, кетокислотами та аргініном»

Дата захисту: 11.12.2019

Науковий консультант: Лущак Володимир Іванович, доктор біологічних наук, професор завідувач кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»МОН України

Офіційний опонент: Столяр Оксана Борисівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри хімії та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Офіційний опонент: Федорович Дарія Василівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики і біотехнології Інституту біології клітини НАН України

Офіційний опонент: Вайсерман Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії епігенетики ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України.

На здобуття наукового ступеня: доктора біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.04 біохімія

Захист у СВР: Д 76.051.05

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterSщ°ЎЋ{@Џ7jchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.