Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-10-01 10:07:58
Захист у СВР: К 76.051.12  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кузьмук Світлана Григорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: тимчасово не працює

Назва дисертаційної роботи: «Біхевіористичні фінанси: теоретична концептуалізація та закономірності використання в економіці»

Дата захисту:  01.11.2019

Науковий керівник: Нікіфоров Петро Опанасович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Юхименко Петро Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та економічної теорії (Білоцерківський національний аграрний університет МОН України)

Офіційний опонент: Циганова Надія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри банківської справи (Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

Захист у СВР:  К 76.051.12 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster0%wМ–@НnГ3Iкchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.