Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-09-16 12:25:36
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Борковська Інна Пилипівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Назва дисертаційної роботи: «Семантико-стилістичний та прагматичний потенціал англомовних ділових текстів»

Дата захисту: 18.10.2019

Науковий керівник:  Іщенко Ніна Григорівна

Офіційний опонент: Дудок Роман Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонен: Кришталюк Ганна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster8vьЮ¬@љ©Уссchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.