Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-09-16 12:23:37
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Карачун Юлія Геннадіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Назва дисертаційної роботи: «Структурно-семантичний та функційно-прагматичний аспекти складних термінів-іменників в англійськомовних текстах з електричної інженерії»

Дата захисту:  17.10.2019

Науковий керівник:  Іщенко Ніна Григорівна

Офіційний опонент: Бабелюк О.А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри технічного перекладу (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)

Офіційний опонент: Марчишина А.А., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської мови (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

Офіційний опонент: Козловський Віктор Володимирович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германської філології та перекладу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Ємець Олександр Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та перекладознавства (Хмельницький національний університет)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterВUu@w‡qдыchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.