Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-08-28 15:56:16
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Боднар Оксана Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Адаптація і регуляція зовнішніми чинниками метаболізму та продукування біологічно активних речовин у Chlorella vulgaris Beij. в аквакультурі»

Дата захисту: 26.09.2019

Науковий консультант: Грубінко Василь Васильович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Офіційний опонент: Савчук Олексій Миколайович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії ННЦ Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України

Офіційний опонент: Волков Роман Анатолійович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України

Офіційний опонент: Кірпенко Наталія Іванівна – доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Інституту гідробіології НАН України

На здобуття наукового ступеня: доктора біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.04 біохімія

Захист у СВР: Д 76.051.05

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterГЇцO+о@@‚achnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.