Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-08-20 16:53:58
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача Коцюбинський Андрій Олегович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – завідувач лабораторіями кафедри хімії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Дата захисту:  27.09.2019

Назва дисертації "Монокристалічні епітаксійні ферит-ґранатові плівки: кристалічна, магнітна та доменна мікроструктури".

Науковий керівник – Фодчук І.М., доктор фіз.-мат. наук, професор, декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент Мододкін В.Б., член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу фізики багатопараметричної структурної діагностики Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України (м. Київ).

Офіційний опонент Прокопенко І.В., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач лабораторії електронно-зондових методів діагностики матеріалів Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ).

На здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster¦'Юd@ПoNchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.