Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-08-20 15:27:23
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Горічок Ігор Володимирович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – професор кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Дата захисту:  27.09.2019

Назва дисертації – «Дефектна підсистема гетерофазних термоелектричних матеріалів на основі сполук А4В6 та їх властивості».

Науковий консультант Салій Я.П., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Офіційний опонент – Заячук Д.М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри електронних засобів інформаційно-комп'ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Офіційний опонент – Борча М.Д., доктора фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної фізики Інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Пелещак Р.М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

На здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterћҐ*@айTµchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.