Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-06-03 10:24:12
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Матковська Ганна Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Назва дисертаційної роботи: «Композиційно-мовленнєві й архітектоніко-мовленнєві форми англійськомовного модерністського тексту (на матеріалі романів В.Вулф)»

Дата захисту:  2.07.2019

Науковий керівник: Глінка Наталія Вікторівна

Офіційний опонент – Бабелюк Оксана Андріївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та перекладознавства (Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності)

Офіційний опонент – Любимова Світлана Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Одеський національний політехнічний університет)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterв2 Ћ„@љЩэgшchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.