Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-05-22 16:19:09
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Курбатова Інна Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри біології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Роль ксенобіотиків у порушенні екологічної рівноваги водних екосистем за антропогенного навантаження»

Дата захисту: 27.06.2019

Науковий консультант: Євтушенко Микола Юрійович доктор біологічних наук, професор кафедри гідробіології та іхтіології НУБіП України, член-кореспондент НАН України

Офіційний опонент: Лукашов Дмитро Володимирович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та зоології ННЦ Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України

Офіційний опонент: Жиденко Алла Олександрівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка»  МОН України

Офіційний опонент: Потрохов Олександр Спиридонович – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біології відтворення риб Інституту гідробіології НАН України

На здобуття наукового ступеня: доктора біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16 екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЖЙ8Ѓ@јМ—chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.