Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-04-11 10:48:39
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Зубик Наталія Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; учитель української мови та літератури Заліщицької державної гімназії.

Назва дисертаційної роботи: «Віршування Петра Карманського (метрика, ритміка, строфіка, римування, особливості рими)»

Дата захисту: 13.05.2019

Науковий керівник:  Бунчук Борис Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури, декан філологічного факультету (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Науменко Наталія Валентинівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов професійного спрямування (Національний університет харчових технологій)

Офіційний опонент: Соколова Вікторія Альбертівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.01.06 – теорія літератури

Захист у СВР:  К 76.051.11

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster>‘УЉП@SЭchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.