Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-03-25 14:59:52
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Ткачук Іван Георгійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України.

Назва дисертації «Формування та властивості нанокомпозитних матеріалів і гетероструктур на основі селеніду індію».

Дата захисту:  26.04.2019

Науковий керівник: Ковалюк Захар Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, лауреат Державної премії України в області науки і техніки, керівник Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України м. Чернівці.

Офіційний опонент Балицький Олексій Олександрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри системного проектування Львівського національного університету імені Івана Франка. м. Львів.

Офіційний опонент Федів Володимир Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри біологічної фізики і медичної інформатики Буковинського державного медичного університету. м. Чернівці.

На здобуття наукового ступеня: кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster ›з@=µжЪ^chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.