Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-03-25 14:58:51
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаМайструк Едуард Васильович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри електроніки і енергетики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертації – «Електронні процеси у напівмагнітних та радіаційностійких складних халькогенідних напівпровідниках та гетероструктурах на їх основі».

Дата захисту:  26.04.2019

Науковий консультант – Мар’янчук Павло Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки і енергетики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Юхимчук Володимир Олександрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу оптики і спектроскопії Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ).

Офіційний опонент – Товстюк Наталія Корніївна, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри загальної фізики Національного університету «Львівська Політехніка» (м. Львів).

Офіційний опонент – Федів Володимир Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач  кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" (м. Чернівці).

На здобуття наукового ступеня:  доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster:)YЫ4з@<@sІchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.