Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-03-05 09:59:41
Захист у СВР: Д 76.051.03 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Назарук Наталія Вікторівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – науковий співробітник редакційно-видавничої робочої групи з підготовки «Зводу памʼяток історії та культури України: Волинська область»;

Назва дисертації: Становлення інституту омбудсмана у сучасному політичному процесі України в контексті зарубіжного досвіду;

Дата захисту: 5.04.2019;

Науковий керівник – Ярош Оксана Богданівна, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України);

Офіційний опонент – Ротар Наталія Юріївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України);

Офіційний опонент – Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України);

На здобуття наукового ступеня: кандидат політичних наук;

Cпеціальність: 23.00.02 – політичні інститути та процеси;

Захист у СВР: Д 76.051.03

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterw9ЖЏq@@3p”.chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.