Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-02-28 11:56:39
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Сенета Маряна Ярославівна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: науковий співробітник кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Назва дисертації: «Дисперсія квазірелеєвської та електронної хвиль на адсорбованій поверхні напівпровідників із структурою цинкової обманки».

Дата захисту:  29.03.2019

Науковий керівник: Пелещак Роман Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Офіційний опонент: Лукіянець Богдан Антонович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства Національного університету “Львівська політехніка”

Офіційний опонент: Сеті Юлія Олександрівна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

На здобуття наукового ступеня  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.02 – теоретична фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster°зЈ_@ЄГд chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.