Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-02-25 15:05:34
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Мирончук Галина Леонідівна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

 

Назва дисертації: «Оптоелектронні та нелінійно-оптичні характеристики складних халькогенідних систем Ag-Ga(In)-Si(Ge)-S(Se)»

Дата захисту:  29.03.2019

Науковий консультант – Кітик І.В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Офіційний опонент: Мар'янчук П.Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки і енергетики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент: Різак В.М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки (Ужгородський національний університет).

Офіційний опонент: Стадник В.Й., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики (Львівський національний університет імені Івана Франка).

На здобуття наукового ступеня:  доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterёЬ¤«5ў@6гf@ѓchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.