Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-02-04 12:33:31
Захист у СВР – Д 76.051.03 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Олефір Іван Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – ФОП Олефір

Назва дисертації: Політичні моделі інформаційного суспільства: типологія та практичні виміри

Дата захисту – 7.03.2019;

Науковий керівник – Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин (Національна академія державного управління при Президентові України)

Офіційний опонент – Андрущенко Тетяна Вікторівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної психології та соціально-правових технологій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (МОН України)

Офіційний опонент – Ясінська Аліна Юріївна, кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса (НАН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук;

Cпеціальність:  23.00.01 – теорія та історія політичної науки;

Захист у СВР – Д 76.051.03

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЬЖѕ‚;@П-џchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.