Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-02-04 12:31:38
Захист у СВР – Д 76.051.03 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Рижук Олександр Миколайович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – заступник начальника науково-дослідної частини з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспірантура) Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Назва дисертації: Інформаційна безпека України в умовах глобалізаційних викликів та гібридної війни

Дата захисту – 7.03.2019;

Науковий керівник – Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин (Національна академія державного управління при Президентові України)

Офіційний опонент – Митко Антоніна Миколаївна, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Офіційний опонент – Макух-Федоркова Іванна Іванівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університет імені Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук;

Cпеціальність:   23.00.02 – політичні інститути та процеси;

Захист у СВР – Д 76.051.03

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster¦яу@ цчФchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.