Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-01-31 11:33:49
Захист у СВР – Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Олар Олександр Валеріувич.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри кореляційної оптики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації  «Диференціальна Мюллер-матрична діагностика полікристалічної структури біологічних шарів»

Дата захисту  22.02.2019

Науковий керівник: Ушенко Юрій Олександрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент Грабар Олександр Олексійович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики напівпровідників  Ужгородського національного університету, м. Ужгород.

Офіційний опонент Шумелюк Олександр Миколайович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу оптичної квантової електроніки Інституту фізики НАН України, м. Київ.

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

Захист у СВР – Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterLздѕF@Чchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.