Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2019-01-31 11:33:28
Захист у СВР – Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Іванський Дмитро Ігорович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертації «Вплив внутрішніх оптичних потоків на нано- та мікрооб’єкти в еванесцентному полі».

Дата захисту: 22.02.2019

Науковий керівник: Зенкова Клавдія Юріївна, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Стронський Олександр Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач лабораторії оптичних матеріалів і елементів оптоелектроніки Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ.

Офіційний опонент Шумелюк Олександр Миколайович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу оптичної квантової електроніки Інституту фізики НАН України, м. Київ.

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

Захист у СВР – Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster_Ћu^@ъЯ’chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.