Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-11-27 13:05:58
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Батринчук Зоряна Романівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Експресивність сучасного англомовного епістолярного дискурсу: синтаксичні та параграфемні засоби (на матеріалі епістолярних романів ХХІ століття)»

Дата захисту:  27.12.2018

Науковий керівник:  Єсипенко Надія Григорівна

Офіційний опонент – Бабелюк Оксана Андріївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри технічного перекладу (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)

Офіційний опонент – Львова Надія Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри фонетики і практики англійської мови (Київський національний лінгвістичний університет)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster3љ'ДЏ@^oyychnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.