Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-11-20 13:28:48
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Серпак Наталія Федорівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: старший викладач кафедри біологічної фізики, медичної інформатики та апаратури Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Назва дисертації: «Електронні та коливні характеристики легованих квантових точок А2В6»

Дата захисту: 21.12.2018

Науковий керівник: Купчак Ігор Мирославович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу напівпровідникової нанофотоніки Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України м. Київ

Офіційний опонент: Борча Мар'яна Драгошівна, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри фізики твердого тіла Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича м. Чернівці

Офіційний опонент: Пелещак Роман Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка м. Дрогобич

Cпеціальність: 01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster ИR-ќ@;.P”chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.