Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-11-20 13:11:58
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Пархоменко Григорій Петрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: аспірант кафедри електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Тонкі плівки NіO та гетеропереходи на їх основі»

Дата захисту: 21.12.2018

Науковий керівник: Мар’янчук Павло Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Ковалюк Захар Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, лауреат Державної премії України в області науки і техніки, керівник Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України м. Чернівці

Офіційний опонент: Смертенко Петро Семенович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в області науки і техніки, старший науковий співробітник відділу фізико-технічних основ оптоелектроніки Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України м. Київ

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР: Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterОі~a@аЏчИchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.