Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-11-14 14:07:12
Захист у СВР: Д 76. 051.10 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Cема Оксана Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: м.н.с. наково-дослідної теми 27.803 кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Закономірності формування плівок міді та срібла на поверхні CdTe, CdSb, In2Hg3Te6 та їх фізико-хімічні властивості»

Дата захисту:  14.12.2018

Науковий керівник: Кобаса Ігор Михайлович, д.х.н., професор, завідувач кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, МОН України)

Офіційний опонент: Колбасов Геннадій Якович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем (Інститут загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України, м. Київ)

Офіційний опонент: Томашик Василь Миколайович, доктор хімічних наук, професор, вчений секретар, завідувач відділу фізичної хімії напівпровідникових матеріалів (Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат хімічних наук

Cпеціальність:  02.00.04фізична хімія

Захист у СВР:  Д 76. 051.10

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster–"ю]@љG!chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.