Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-11-13 16:50:24
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Красножон Андрій Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: завідувач кафедри історії України Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Назва дисертаційної роботи: «Еволюція довгочасної фортифікації та історична топографія міст Північно-Західного Причорномор'я на початку XV – наприкінці XVIII ст.»

Дата захисту:  12.12.2018

Офіційний опонент: Гуржій Олександр Іванович, доктор історичних наук, головний науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу (Інститут історії України НАН України).

Офіційний опонент: Гончарук Тарас Григорович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України)

Офіційний опонент: Возний Ігор Петрович, доктор історичних наук, професор кафедри релігієзнавства та теології (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України).

На здобуття наукового ступеня:  доктор  історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 – історія  України

Захист у СВР:  Д 76. 051.06

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterZи–@UРлchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.