Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-11-13 16:40:11
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Никифорук Тетяна Мирославівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри суспільних наук та українознавства ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Назва дисертаційної роботи: «Поетика віршованих творів Сидора Воробкевича (генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація)»

Дата захисту: 10.12.2018

Науковий керівник:  Бунчук Борис Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури, декан філологічного факультету (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Ткаченко Анатолій Олександрович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Плющик Оксана Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач аспірантури, докторантури (Київський університет імені Бориса Грінченка)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.01.06 – теорія літератури

Захист у СВР:  К 76.051.11

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster{Pе@#¤ёіYPchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.