Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-11-12 17:47:24
Захист у СВР - К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Унгурян Галина Михайлівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – фахівець комп’ютерного класу I категорії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи – «Задача Коші для параболічних систем типу Шилова з невід’єм-ним родом і коефіцієнтами обмеженої гладкості»

Дата захисту – 07.12.2018

Науковий керівник – Літовченко В.А., доктор фізико-математичних наук, професор кафедри диференціальних рівнянь (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент – Іванчов М.І., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент – Конет І.М., доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.01.02 – диференціальні рівняння

Захист у СВР - К 76.051.02

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster¦в@ВТћїnchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.