Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-11-12 17:47:02
Захист у СВР - К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Сисоєв Денис Віталійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Назва дисертаційної роботи – «Умови розв’язності матричних крайових задач для систем диференціальних рівнянь»

Дата захисту – 07.12.2018

Науковий керівник – Чуйко С.М., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та інформатики (Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"), МОН України

Офіційний опонент – Зуєв О.Л., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу прикладної механіки (ІПММ НАН України)

Офіційний опонент – Хусаїнов Д.Я., доктор фізико-математичних наук, професор кафедри моделювання складних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.01.02 – диференціальні рівняння

Захист у СВР - К 76.051.02

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterYY‘Э@2“ЭЏW]chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.