Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-11-12 17:45:53
Захист у СВР - К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Дорош Андрій Богданович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи – «Апроксимація розв’язків крайових задач для диференціально-різницевих рівнянь зі змінним запізненням»

Дата захисту – 08.12.2018

Науковий керівник – Черевко І.М., доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету математики та інформатики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент – Король І.І., доктор фізико-математичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Ужгородський національний університет)

Офіційний опонент – Теплінський Ю.В., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.01.02 – диференціальні рівняння

Захист у СВР - К 76.051.02

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterОб3@KRЈchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.