Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-11-12 17:18:33
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Волошин Володимир Леонідович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри медичної біології і генетики ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України

Назва дисертаційної роботи: «Визначальні чинники структури синантропних аранеокомплексів урбоекосистем Карпатського регіону»

Дата захисту: 12.12.2018

Науковий керівник: Федоряк Марія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України)

Офіційний опонент: Кульбачко Юрій Люцинович, доктор біологічних наук, професор кафедри зоології та екології біолого-екологічного факультету (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterбbщ@ф{ chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.