Оновлено
2018-12-07
14:38

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-11-29 11:46:31
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Тарнавський Омелян Романович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Назва дисертації – Концептуальні засади та дискурс євроскептицизму в сучасній політичній теорії і практиці

Дата захисту:  28.12.2018

>>>
2018-11-27 17:02:47
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ковтун Альбіна Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Семантичні деривати в релігійній лексиці української мови: творення, розвиток і сучасне функціонування»
Дата захисту:
  27.12.2018

 

>>>
2018-11-27 13:06:47
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гайденко Юлія Олексіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Назва дисертаційної роботи: «Семантико-прагматичний потенціал авторської мови та авторського мовлення Шарлотти Бінґхем»

Дата захисту:  28.12.2018

>>>
2018-11-27 13:05:58
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Батринчук Зоряна Романівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Експресивність сучасного англомовного епістолярного дискурсу: синтаксичні та параграфемні засоби (на матеріалі епістолярних романів ХХІ століття)»

Дата захисту:  27.12.2018

>>>
2018-11-27 13:05:01
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Прокойченко Анастасія Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Назва дисертаційної роботи: «Мовна репрезентація емотивності у текстах новел Д. Г. Лоуренса»

Дата захисту:  28.12.2018

>>>
2018-11-20 13:28:48
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Серпак Наталія Федорівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: старший викладач кафедри біологічної фізики, медичної інформатики та апаратури Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Назва дисертації: «Електронні та коливні характеристики легованих квантових точок А2В6»

Дата захисту: 21.12.2018

>>>
2018-11-20 13:11:58
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Пархоменко Григорій Петрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: аспірант кафедри електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Тонкі плівки NіO та гетеропереходи на їх основі

Дата захисту: 21.12.2018

>>>
2018-11-14 14:07:12
Захист у СВР: Д 76. 051.10 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Cема Оксана Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: м.н.с. наково-дослідної теми 27.803 кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Закономірності формування плівок міді та срібла на поверхні CdTe, CdSb, In2Hg3Te6 та їх фізико-хімічні властивості»

Дата захисту:  14.12.2018

>>>
2018-11-13 16:51:08
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Нащочин Оксана Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач історії Івано-Франківський базовий медичний коледж (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: «Польсько-французькі відносини в контексті євроінтеграційної політики Польщі (1993-2004)»

Дата захисту:  12.12.2018

>>>
2018-11-13 16:50:24
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Красножон Андрій Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: завідувач кафедри історії України Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Назва дисертаційної роботи: «Еволюція довгочасної фортифікації та історична топографія міст Північно-Західного Причорномор'я на початку XV – наприкінці XVIII ст.»

Дата захисту:  12.12.2018

>>>
2018-11-13 16:40:32
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Вільчанська Юлія Юріївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри зарубіжної літератури та культурології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Назва дисертаційної роботи: «Екзистенціали письменницького досвіду в аспекті мотиву вигнанства»

Дата захисту: 11.12.2018

>>>
2018-11-13 16:40:11
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Никифорук Тетяна Мирославівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри суспільних наук та українознавства ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Назва дисертаційної роботи: «Поетика віршованих творів Сидора Воробкевича (генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація)»

Дата захисту: 10.12.2018

>>>
2018-11-13 16:39:49
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Наместюк Світлана Валеріївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри іноземних мов ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Назва дисертаційної роботи: «Генеративні моделі персоносфери класичної літературної фабули»

Дата захисту: 10.12.2018

>>>
2018-11-12 17:47:24
Захист у СВР - К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Унгурян Галина Михайлівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – фахівець комп’ютерного класу I категорії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи – «Задача Коші для параболічних систем типу Шилова з невід’єм-ним родом і коефіцієнтами обмеженої гладкості»

Дата захисту – 07.12.2018

>>>
2018-11-12 17:47:02
Захист у СВР - К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Сисоєв Денис Віталійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Назва дисертаційної роботи – «Умови розв’язності матричних крайових задач для систем диференціальних рівнянь»

Дата захисту – 07.12.2018

>>>
2018-11-12 17:46:25
Захист у СВР - К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Онипа Денис Павлович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – фахівець комп’ютерного класу II категорії факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи – «Граничні множини і коливання»

Дата захисту – 08.12.2018

>>>
2018-11-12 17:45:53
Захист у СВР - К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Дорош Андрій Богданович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи – «Апроксимація розв’язків крайових задач для диференціально-різницевих рівнянь зі змінним запізненням»

Дата захисту – 08.12.2018

>>>
2018-11-12 17:18:59
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Лакуста Оксана Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: судовий експерт Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Назва дисертаційної роботи: «C:N:P-стехіометрія річкових екосистем»

Дата захисту: 12.12.2018

>>>
2018-11-12 17:18:33
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Волошин Володимир Леонідович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри медичної біології і генетики ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України

Назва дисертаційної роботи: «Визначальні чинники структури синантропних аранеокомплексів урбоекосистем Карпатського регіону»

Дата захисту: 12.12.2018

>>>
2018-11-12 17:17:00
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Андрусишин Тетяна Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Екологічна оцінка стану р. Збруч за накопиченням важких металів в умовах зарегулювання стоку та маловоддя»

Дата захисту: 12.12.2018

>>>
2018-10-24 17:06:21
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Яхневич Марія Ярославівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: аспірант кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Вплив зовнішніх полів та домішок на оптичні властивості багатошарових сферичних наноструктур»

Дата захисту: 30.11.2018

>>>
2018-10-24 16:47:17
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Питюк Олеся Юріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: аспірант кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Теорія спектрів квазічастинок перенормованих багатофононними процесами у 3d та низькорозмірних структурах»

Дата захисту: 30.11.2018

>>>
2018-10-08 11:28:33
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Христан Назарій Михайлович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Король Данило Романович в українській культурній пам’яті другої половини XIX – початку XXI ст

Дата захисту:  17.10.2018

>>>
2018-10-08 11:27:54
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: П’ятничук Тарас Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Ідейні засади зовнішньої політики США в останній третині XIX - на початку XX ст.»

Дата захисту:  17.10.2018

>>>
2018-10-05 16:54:28
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Баня Андрій Романович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України

Назва дисертаційної роботи: «Роль біогенних поверхнево-активних речовин у фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів та відвалів вугільних шахт»

Дата захисту: 31.10.2018

>>>
2018-10-05 16:53:49
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Юзик Діана Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник національного природного парку «Черемоський»

Назва дисертаційної роботи: «Особливості екології дуплогнізних горобцеподібних птахів на трансформованих територіях північно-східної частини України»

Дата захисту: 31.10.2018

>>>
2018-09-19 18:38:37
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Томнюк Людмила Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Сучасний німецькомовний тюремний дискурс (когнітивно-семантичний аспект)»

Дата захисту:  18.10.2018

>>>
2018-09-19 18:37:55
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Корягіна Альона Юріївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Назва дисертаційної роботи: «Фонетичні особливості сучасного соціолекту службовців Німеччини (експериментально-фонетичне дослідження)»

Дата захисту:  18.10.2018

>>>
2018-09-19 18:37:06
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мелех Галина Богданівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри практики німецької мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Назва дисертаційної роботи: «Німецька фахова мова кулінарії: системно-структурні та функційно-семантичні аспекти»

Дата захисту:  19.10.2018

>>>
2018-09-19 18:36:15
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Головащенко Юлія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Семантичний простір романів Джона Масквелла Кутзее»

Дата захисту:  19.10.2018

>>>
2018-09-05 17:23:21
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Рослонь Домініка-Анна Томашівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка»

Назва дисертації: «Східне партнерство в зовнішній політиці Польщі»

Дата захисту:  05.10.2018

>>>
2018-09-05 17:22:58
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Попова Наталія Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант третього року навчання з відривом від виробництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: Відносини Україна – ЄС у контексті сучасних процесів європеїзації

Дата захисту:  05.10.2018

>>>
2018-09-05 17:15:30
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Манчуленко Оксана Георгіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітна

Назва дисертації: Вплив міжнародних воєнних кампаній на розвиток сектору безпеки США після Другої світової війни

Дата захисту:  05.10.2018

>>>
2018-09-05 09:10:43
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чумак Христина Олегівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює

Назва дисертації: Зовнішня політика США в 2001-2017 рр.: концептуальне оформлення та практична реалізація

Дата захисту:  04.10.2018

>>>
2018-06-15 17:44:09
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Прихненко Максим Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса

Назва дисертації – Вплив моделі лідерства Тоні Блера на зовнішню політику Великої Британії

Дата захисту:  27.06.2018

>>>
2018-06-01 17:36:01
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Царалунга Інна Богданівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету

Назва дисертаційної роботи: «Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові XIV – XV ст.»

Дата захисту:  02.07.2018

>>>
2018-05-31 17:36:29
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Брус Віктор Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертації: «Електронні процеси у наноструктурованих вуглецевих і вуглецевмісних функціональних матеріалах та приладах на їх основі».

Дата захисту:  27.06.2018

>>>
2018-05-29 15:05:50
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Бутирська Ірина Валентинівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Назва дисертації: Політичні чинники розвитку соціальної політики в нових державах-членах Європейського Союзу

Дата захисту: 27.06.2018

>>>
2018-05-29 15:05:15
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Прихненко Максим Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса

Назва дисертації – Вплив моделі лідерства Тоні Блера на зовнішню політику Великої Британії

Дата захисту:  27.06.2018

>>>
2018-05-02 13:45:46
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Прокопчук Юлія Павлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: тимчасово не працює

Назва дисертаційної роботи: «Дмитро Загул як літературознавець і перекладач»

Дата захисту: 01.06.2018

>>>
2018-05-02 13:45:13
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чуй Сергій Валерійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: тимчасово не працює

Назва дисертаційної роботи: «Поетична творчість Василя Слапчука: віршознавчий аспект»

Дата захисту: 01.06.2018

>>>
2018-05-02 13:29:05
Захист у СВР - К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Гуменчук Ганна Іванівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєвикладач математики Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету

Назва дисертаційної роботи«Геометричні властивості ортогонально адитивних операторів»

Дата захисту – 11.05.2018

>>>
2018-05-02 13:01:40
Захист у СВР – К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Косован Василь Михайлович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєвчитель інформатики Чернівецького ліцею №1 математичного та економічного профілів

Назва дисертаційної роботи«Поліноміальність нарізно поліноміальних функцій»

Дата захисту: 11.05.2018

>>>
2018-04-25 20:12:04
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кужельний Микола Олексійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – суб’єкт підприємницької діяльності Кужельний М.О.

Назва дисертації: Зовнішня інформаційна політика України в державотворчому процесі України

Дата захисту:  25.05.2018

>>>
2018-04-25 19:56:34
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Колесник Наталія Степанівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Онімний простір українського пісенного фольклору: семантичний, структурний та функціональний аспекти»

Дата захисту:  25.05.2018

>>>
2018-04-19 16:40:02
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Бурлака Юлія Борисівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: науковий співробітник лабораторії біохімії Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка» НАМН України

Назва дисертаційної роботи: «Вплив складових ендогенної інтоксикації на функціональний стан клітин крові у хворих на рак гортані»

Дата захисту: 16.05.2018

>>>
2018-04-19 16:38:04
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Бєдункова Ольга Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Показники гомеостазу організмів і популяцій у комплексній оцінці стану гідроекосистем»

 Дата захисту: 16.05.2018

>>>
2018-04-04 13:00:57
Захист у СВР: К 76.051.04  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мручковський Петро Вікторович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач педагогічного коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Етнічна структура населення Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз)»

Дата захисту:  07.05.2018

>>>
2018-03-28 11:42:59
Захист у СВР: К 76.051.12  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Буринська Оксана Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора національної економіки»

Дата захисту:  27.04.2018

>>>
2018-03-12 13:39:21
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Галай Тетяна Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри англійської мови Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Назва дисертаційної роботи: «Метафоричні терміни в англійській фаховій мові геології: структурний, семантичний та когнітивний виміри»

Дата захисту:  13.04.2018

>>>
2018-03-11 13:47:57
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мельник Олена Вікторівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Ад’єктивний складник реконструкції мовної картини світу німецької казки ХІХ століття»

Дата захисту:  12.04.2018

>>>
2018-03-11 13:47:06
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Бешлей Ольга Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Когнітивний зміст концепту МОЛОДІСТЬ в англомовному художньому прозовому дискурсі: діахронічний аспект»

Дата захисту:  12.04.2018

>>>
2018-03-07 10:45:55
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Касьянова Марина Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса (МОН України)

Назва дисертації: Міграція громадян України до Білорусі, Молдови та Росії в умовах постбіполярної трансформації міжнародної системи

Дата захисту:  29.03.2018

>>>
2018-03-07 10:44:06
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Юрчак Віталія Михайлівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант третього року навчання з відривом від виробництва зі спеціальності  23.00.04 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертації: Близькосхідні конфлікти у двосторонніх взаєминах Французької Республіки та США

Дата захисту:  30.03.2018

>>>
2018-03-07 10:43:28
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чебаник Віталій Ігорович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Назва дисертації: Вплив політичних партій на формування та розвиток регіональної політики (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей)

Дата захисту:  30.03.2018

>>>
2018-03-07 10:42:54
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Фогел Христина Євгенівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – юрист, ТОВ «АГРЕН Груп»

Назва дисертації: Політичні аспекти становлення та розвитку міграційної політики Європейського Союзу

Дата захисту:  29.03.2018

>>>
2018-03-01 10:00:41
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Слободян Станіслав Олегович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Політика радянської влади у сфері шкільної історичної освіти у 1917-1941 рр.»

Дата захисту:  28.03.2018

>>>
2018-03-01 10:00:04
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Левчук Ірина Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: Вчителька історії ЗОШ І-ІІ ст. с. Боремець Млинівського району Рівненської області

Назва дисертаційної роботи: «Діяльність польських, українських та єврейських жіночих організацій у Другій Речі Посполитій: компаративний аналіз»

Дата захисту:  28.03.2018

>>>
2017-12-28 19:36:03
Захист у СВР: К 76.051.04  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Смик Оксана Степанівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший лаборант кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: „Соціально-географічні аспекти захворювання населення (на прикладі Чернівецької області)”

Дата захисту:  29.01.2018

>>>
2017-12-28 19:34:01
Захист у СВР: К 76.051.04  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Павлюк Світлана Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач професійної та практичної підготовки, секретар-друкарка Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертаційної роботи: «Рекреаційно-туристичне природокористування Івано-Франківської області: сучасний стан, проблеми та перспективи»

Дата захисту:  29.01.2018

>>>
2017-11-30 13:06:09
Захист у СВР: К 76.051.09  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гавалешко Олександр Степанович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Гетерошари селеніду цинку для приладів твердотільної оптоелектроніки»

Дата захисту:  28.12.2017

>>>
2017-11-28 14:01:58
Захист у СВР: Д 76.051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гучко Оксана Іванівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету

Назва дисертації: Становлення і розвиток системи охорони здоров’я на Буковині (1775-1940 рр.)

Дата захисту:  22.12.2017

>>>
2017-11-22 18:07:44
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Андрощук Ірина Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Назва дисертації: Політична структуризація партій і партійної системи в Чехії

Дата захисту:  30.11.2017

>>>
2017-11-22 18:06:30
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ал-Зухаірі Акіл Ібрахім

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює

Назва дисертації: Сучасний парламентаризм як фактор становлення демократичної політичної системи

Дата захисту:  01.12.2017

>>>
2017-11-22 18:05:52
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Семчишин Світлана Іванівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – помічник адвоката Будинчука С.М., м. Львів, 79011вул. Болгарська 4 м.

Назва дисертації: Суверенітет у теорії та практиці міжнародних відносин

Дата захисту:  01.12.2017

>>>
2017-11-22 18:05:09
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Прохоров Микола Георгійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший лаборант комп’ютерної лабораторії факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: Роль міжнародних організацій у формуванні ЗМІ як  фактора розвитку громадянського суспільства Республіки Польща

Дата захисту:  30.11.2017

>>>
2017-11-22 18:03:27
Захист у СВР: Д 76.051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Калініченко Віталій Андрійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства факультету історії політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Військово-політичні аспекти розвитку Першої Болгарської держави в ІХ – першій чверті Х ст.»

Дата захисту:  29.11.2017

>>>
2017-11-14 13:46:54
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Скиба Олена Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Закономірності формування вмісту та розподілу сполук фосфору у річках Тернопільщини у зв’язку із ступенем антропогенного навантаження»

Дата захисту: 13.12.2017

>>>
2017-10-17 13:22:18
Захист у СВР: К 76.051.09  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кус Наталія Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: бухгалтер ТзОВ «ЕССЕТ»

Назва дисертаційної роботи: «Діодні та транзисторні наноструктури на основі похідних карбазолів для елементів електронної техніки»

Дата захисту:  16.11.2017

>>>
2017-09-12 14:06:13
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пурій Марія Романівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітна

Назва дисертації: Гегемонія в теорії і практиці міжнародних відносин

Дата захисту:  06.10.2017

>>>
2017-09-12 14:05:10
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Климчук Ірина Ігорівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітна

Назва дисертації: «Феміністичні концепції в сучасній теорії міжнародних відносин»

Дата захисту:  06.10.2017

>>>
2017-08-30 15:25:32
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Білинський Ігор Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: завідувач кафедри теоретичної і прикладної фізики та комп'ютерного моделювання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Назва дисертації: «Електронні, діркові та екситонні стани у гетеросистемах з квантовими точками»

Дата захисту:  29.09.2017

>>>
2017-08-22 19:15:45
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пазюк Роман Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Назва дисертаційної роботи: «Оптичні та електричні властивості надграток квантових точок на основі напівпровідників А3В5»

Дата захисту:  22.09.2017

>>>
2017-08-22 19:15:00
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Івашко Віктор Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: аспірант кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Особливості явищ переходів між низько- та високоспіновим станами спін-кросовер сполук»

Дата захисту:  22.09.2017

>>>
2017-06-27 12:00:12
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Хорошенюк Семен Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: заступник начальника відділу економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради

Назва дисертації: Співробітництво України та країн Балтії в контексті євроінтеграційних процесів

Дата захисту:  7.07.2017

>>>
2017-06-27 11:58:48
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Патлашинська Ірина Вікторівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу факультету  міжнародних відносин  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертації: Інституціоналізація міжнародної миротворчої діяльності

Дата захисту:  6.07.2017

>>>
2017-06-27 11:57:37
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Басняк Юлія Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: здобувач кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету            ім. Юрія Федьковича, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних наук та права Чернівецького торгово-економічного інституту.

Назва дисертації: Безпековий чинник трансатлантичних відносин постбіполярного періоду

Дата захисту:  07.07.2017

>>>
2017-06-27 11:55:38
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пікула Микола Миколайович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: тимчасово не працює

Назва дисертації: Формування європейської політичної свідомості в ЄС та Україні: комунікаційні виміри

Дата захисту:  6.07.2017

>>>
2017-05-31 11:49:49
Захист у СВР: К 76.051.04  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Єремія Ганна Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: „Суспільно-географічні дослідження України кінця ХІХ – початку ХХ століття у румуномовних працях”

Дата захисту:  29.06.2017

>>>
2017-05-26 23:32:13
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача: Кривецький Василь Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Оствальдівське дозрівання складних напівпровідникових нанокристалів, каталітичних наночастинок та вуглецевих нанотрубок".

Дата захисту:  30.06.2017

>>>
2017-05-26 23:05:12
Захист у СВР: К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача: Любарщук Євген Анатолійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Лінійні нестаціонарні диференціально-різницеві ігри зближення»

Дата захисту: 16.06.2017

>>>
2017-04-29 15:09:00
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Крупєй Кристина Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри загальної та прикладної екології і зоології біологічного факультету Запорізького національного університету МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Біоіндикація забруднення води пігментосинтезувальними дріжджами»

Дата захисту: 31.05.2017

>>>
2017-04-29 13:53:18
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Мельниченко Галина Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірантка кафедри біології та екології Факультету природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертаційної роботи: «Паліноіндикація урбоекосистеми Івано-Франківська»

Дата захисту: 31.05.2017

>>>
2017-04-26 15:55:06
Захист у СВР – К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача: Сопронюк Ольга Лук’янівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Моделі та методи аналізу чутливості динамічних систем зі зміною вимірності фазового простору»

Дата захисту: 12.05.2017

>>>
2017-04-26 15:54:17
Захист у СВР – К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача: Іванчук Марія Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

Назва дисертації: «Математичне моделювання експертних медичних прогностичних систем»

Дата захисту: 12.05.2017

>>>
2017-04-11 13:36:46
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Баланик Анна Ярославівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює

Назва дисертації: Інститут послів доброї волі та посланців миру ООН (використання засобів Public Relations)

Дата захисту:  05.05.2017

>>>
2017-04-11 13:36:13
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гісса Олександра Костянтинівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – менеджер зовнішньо-економічної діяльності ПП «Аріс»

Назва дисертації: Євроскептицизм та його вплив на зовнішню політику України: витоки, характер, прогнози

Дата захисту:  05.05.2017

>>>
2017-03-28 13:06:33
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Стамбульська Уляна Ярославівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший лаборант навчальної лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Вплив симбіотичних азотфіксуючих бактерій і ксенобіотиків на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху посівного»

Дата захисту: 26.04.2017

>>>
2017-03-28 13:06:01
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кременська Лілія Вікторівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України

Назва дисертаційної роботи: “Зв'язок пилкування деревних рослин м. Вінниці з факторами довкілля”

Дата захисту: 26.04.2017

>>>
2017-03-22 12:13:29
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Обершт Ольга Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Російський націоналістичний рух на Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.: ідеологія та практика»

Дата захисту:  21.04.2017

>>>
2017-03-07 16:58:52
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Найдич Марина Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітна

Назва дисертації: Вектори державної молодіжної політики країн Європейського Союзу та України: порівняльні аспекти

Дата захисту:  6.04.2017

>>>
2017-03-07 16:57:25
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Малиновська Наталія Вікторівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – помічник-консультант народного депутата України Вознюка Ю.В., Управління справами Апарату Верховної Ради України

Назва дисертації: Ісламський вектор зовнішньої політики Франції

Дата захисту:  6.04.2017

>>>
2017-03-07 16:54:31
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кучуран Андрій Миколайович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітний

Назва дисертації: Дослідження локальної політичної влади крізь призму теорії міських режимів

Дата захисту:  5.04.2017

>>>
2017-03-07 16:52:23
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Волошин Максим Олександрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітний

Назва дисертації: Формування та розвиток політичного потенціалу соціальних Інтернет-мереж в Україні

Дата захисту:  5.04.2017

>>>
2017-03-03 17:04:54
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Тащук Олександр Юрійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник кафедри фізики твердого тіла Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Особливості деформації термодинамічно нестабільного Bе на різних структурних рівнях".

Дата захисту:  31.03.2017

>>>
2017-03-03 11:42:18
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ясінська Аліна Юріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітна

Назва дисертації: Особливості електоральної невизначеності громадян Французької Республіки та Республіки Польща

Дата захисту:  31.03.2017

>>>
2017-03-03 11:41:42
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Процюк Марія Василівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лаборант Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: Роль публічної дипломатії у сучасних українсько-польських відносинах

Дата захисту:  31.03.2017

>>>
2017-03-03 11:40:37
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Детинченко Оксана Петрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – генеральний директор, товариство з обмеженою відповідальністю «Галицька кнайпа»

Назва дисертації: Новий лібералізм в теорії і практиці міжнародних відносин

Дата захисту:  30.03.2017

>>>
2017-03-01 14:40:19
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ноголь Анна Вячеславівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету (МОН України)

Назва дисертації: Участь Канади у миротворчій діяльності ООН

Дата захисту:  30.03.2017

>>>
2017-02-21 11:47:04
Захист у СВР: Д 76. 051.06 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чучко Дмитро Костянтинович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Державно-церковні відносини в Молдавському князівстві (1538–1859 рр.)»

Дата захисту:  17.03.2017

>>>
2017-02-21 11:46:01
Захист у СВР: Д 76. 051.06 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Погребенник Андрій Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Духовно-світоглядні засади народно-релігійних рухів на Півдні Франції у ХІІ-XIV ст.»

Дата захисту:  17.03.2017

>>>
2017-02-15 12:26:48
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Удовицька Руслана Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: науковий співробітник відділення фізико-технологічних проблем напівпровідникової ІЧ-техніки Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова.

Назва дисертаційної роботи: "Структурування гетероепітаксійних систем CdHgTe/CdZnTe при опроміненні іонами B+ та Ag+"

Дата захисту:  31.03.2017

>>>
2017-01-27 15:05:14
Захист у СВР: К 76.051.09  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Довгий Віктор Володимирович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: інженер 1 категорії відділу технічного і математичного забезпечення Івано-Франківського регіонального інформаційно-обчислювального центру ВП "Львівське відділення" філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" ПАТ "Укрзалізниця"

Назва дисертаційної роботи: «Елементи аналітичних мікросистем-на-кристалі зі структурами “кремній-на-ізоляторі”»

Дата захисту:  28.02.2017

>>>
2017-01-24 12:06:40
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Опришко Наталя Олексіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Назва дисертаційної роботи: «Еротичний осмос постмодернізму у версії Юрія Андруховича»

Дата захисту:  24.02.2017

>>>
2017-01-24 12:05:49
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Стеф’юк Іванна Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Людина і війна: на матеріалі художньої та мемуарної спадщини Марка Черемшини»

Дата захисту:  24.02.2017

>>>
2017-01-19 15:38:57
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Панасюк Олександр Петрович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: вчитель історії Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. смт Олика Ківерцівського району Волинської області

Назва дисертаційної роботи: «Білоруська Народна Республіка у 1918-1919 рр.: внутрішня та зовнішня політика»

Дата захисту:  10.02.2017

>>>
2017-01-19 15:38:11
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Шумінська Наталія Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: секретар студмістечка Національного університету «Львівська політехніка» 

Назва дисертаційної роботи: Становлення Галицької армії, особливості комплектування та підготовки особового складу (листопад 1918 – листопад 1919 рр.)

Дата захисту:  10.02.2017

>>>
2016-11-22 11:27:02
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Склярчук Валерій Михайлович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: доцент кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: "Електронні процеси в контактах металу з карбідом кремнію та телуровмісними сполуками".

Дата захисту:  23.12.2016

>>>
2016-11-22 11:25:06
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кондрюк Денис Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Вплив оптичних фононів на спектри поглинання плоских квазідвовимірних напівпровідникових наноструктур"

Дата захисту:  23.12.2016

>>>
2016-11-07 12:43:07
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Діденко Наталія Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: Завідувач лабораторією кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Стан антиоксидантної системи дефіцитних по каталазі мутантів Arabidopsis thaliana (L.) в умовах сольового стресу»

Дата захисту: 7.12.2016

>>>
2016-11-07 12:41:58
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Партика Тетяна Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник відділу кормовиробництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Назва дисертаційної роботи: «Лабільна органічна речовина ґрунту та її індикаторна роль»

Дата захисту: 7.12.2016

>>>
2016-11-07 12:40:46
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чень Олег Ігорович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: інженер відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини НАН України

Назва дисертаційної роботи: «Протипухлинна дія рекомбінантної аргінази та її використання для розробки нових методів терапії лейкозів»

Дата захисту: 7.12.2016

>>>
2016-11-02 17:10:39
Захист у СВР: К 76.051.12 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мельник Олег Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України»

Дата захисту:  02.12.2016

>>>
2016-11-02 17:08:32
Захист у СВР: К 76.051.12  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кіндзерський Віталій Володимирович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: голова первинної профспілкової організації студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Державне регулювання та інституційна політика розвитку аграрного сектора національної економіки»

Дата захисту:  02.12.2016

>>>
2016-10-31 11:17:16
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Радавська Оксана Мстиславівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертаційної роботи: «„Поетика вогню: експресіоністський стиль французької воєнної прози»

Дата захисту:  29.11.2016

>>>
2016-10-31 11:14:11
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Бортнік Жанна Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертаційної роботи: «Сучасна монодрама як культурно-історичний феномен: генеза, поетика, рецепція»

Дата захисту:  29.11.2016

>>>
2016-10-25 17:28:22
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Рябий Павло Анатолійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Розвиток підходів відтворення скелетона оптичного поля для розв'язання оберненої фазової задачі"

Дата захисту:  25.11.2016

>>>
2016-10-25 17:21:00
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Замуруєва Оксана Валеріївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Назва дисертаційної роботи: "Одержання та фізичні властивості напівпровідників у системах Ag(Tl)-In-Si(Ge)-Se2".

Дата захисту:  25.11.2016

>>>
2016-10-07 12:42:50
Захист у СВР: К 76.051.12 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кутузов Руслан Володимирович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: тимчасово не працює
Назва дисертаційної роботи:
 «Розвиток управлінської думки в Україні (ХІХ ст. – 20-і роки ХХ ст.)»

>>>
2016-10-07 12:41:07
Захист у СВР: К 76.051.12 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Настас Оксана Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»
Назва дисертаційної роботи:
 «Механізм  розподілу та перерозподілу доходів інституційних секторів економіки України»
Дата захисту:
  04.11.2016

>>>
2016-09-07 15:52:49
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Коцан Вікторія Юріївна

Назва дисертації: Формування і реалізація міграційної політики Іспанії в контексті спільної міграційної політики ЄС

Дата захисту:  19.09.2016

>>>
2016-09-01 12:17:01
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Левіна Юлія Сергіївна

Назва дисертаційної роботи: «Інформаційно-пропагандистська політика радянської влади в західних областях УРСР у 1939-1953 роках»

Дата захисту:  1.10.2016

>>>
2016-08-31 14:46:10
Захист у СВР: Д 76.051.03  

 Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Шкробанець Олена Ігорівна

Назва дисертації: Формування громадської думки в Україні і Російській Федерації у контексті євроінтеграційного курсу на початку ХХІ століття

Дата захисту:  19.09.2016

>>>
2016-08-31 12:21:02
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Яновський Ярослав Михайлович

Назва дисертаційної роботи: «Війна гунського союзу племен із Західною Римською імперією 451-455 рр.: ґенеза, перебіг подій та наслідки»

Дата захисту:  30.09.2016

>>>
2016-08-31 12:17:33
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Глібіщук Микола Васильович

Назва дисертаційної роботи: «Соціально-економічна політика уряду А. Денікіна (1918-1920 рр.)»

Дата захисту:  30.09.2016

>>>
2016-08-23 12:33:47
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ловас Габор Йосипович

Назва дисертаційної роботи: "Емісійна спектроскопія халькогенідних стекол на основі дисульфіду германію та деградація поверхні при природному старінні".

Дата захисту:  23.09.2016

>>>
2016-08-23 12:29:41
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гринишин Юліана Богданівна

Назва дисертаційної роботи: "Теорія смуги поглинання електромагнітного поля квантовим каскадним детектором у моделі розширеної активної зони"

Дата захисту:  23.09.2016

>>>
2016-08-23 12:20:53
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

 Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Прокоп Тарас Ігоревич

Назва дисертаційної роботи: «Петро Румянцев-Задунайський та ліквідація української автономії в другій половині XVIII ст.»

Дата захисту:  21.09.2016

>>>
2016-08-23 12:19:56
Захист у СВР: Д 76. 051.06 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Валявська Катерина Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: «Світське життя на Буковині: соціальний та культурний простір (1848 – 1914)»

Дата захисту:  21.09.2016

>>>
2016-08-15 16:11:20
Захист у СВР: Д 76.051.03 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Криворучко Наталія Володимирівна

Назва дисертації: Політика безпеки Чеської Республіки у контексті відносин з США

Дата захисту: 30.08.2016

>>>
2016-08-02 15:55:24
Захист у СВР: К 76.051.03 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Карпчук Наталія Петрівна

Назва дисертації: Комунікаційна політика Європейського Союзу як чинник європейської інтеграції

Дата захисту:  30.08.2016

>>>
2016-08-02 15:52:06
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Зазуляк Зоряна Миколаївна

Назва дисертації: Мультилатералізм США у Латинській Америці

Дата захисту:  29.08.2016

>>>
2016-06-13 12:35:16
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Майстренко Юлія Іванівна

Назва дисертації: Регіон Західні Балкани: зовнішні чинники та особливості політичних трансформацій

Дата захисту:  30.06.2016

>>>
2016-06-13 12:34:22
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Багацький Євген Володимирович

Назва дисертаційної роботи: Взаємодія зовнішніх та внутрішніх чинників повоєнної трансформації Боснії і Герцеговини

Дата захисту:  30.06.2016

>>>
2016-06-13 12:33:26
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Рудницька Уляна Ігорівна

Назва дисертації: Глобалізаційні аспекти трансформації геополітичної структури сучасного світу

Дата захисту:  29.06.2016

>>>
2016-06-13 12:32:36
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Терещук Марина Ігорівна

Назва дисертації: Брендингові технології у реалізації національних інтересів держави на міжнародній арені

Дата захисту:  29.06.2016

>>>
2016-05-30 13:08:58
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Івончак Павло Євгенович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший лаборант кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Українське віршування 40-х‑50-х років ХІХ століття»

Дата захисту:  30.06.2016

>>>
2016-05-30 13:05:39
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Штаєр Ірена Любомирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Античні форми в перекладній та оригінальній поетичній творчості Івана Франка (віршознавчий аспект)»

Дата захисту:  30.06.2016

>>>
2016-05-30 12:44:34
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Ваврінчік Регіна Яношівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри прикладної лінгвістики ДВНЗ „Ужгородський національний університет” Назва дисертаційної роботи: „Перформативність мовленнєвих актів у англомовному теологічному дискурсі (на матеріалі сучасних проповідей)”

Дата захисту: 29.06.2016

>>>
2016-05-30 12:42:48
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Мельник Олена Вікторівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: "Ад’єктивний складник реконструкції мовної картини світу німецької казки ХІХ століття"

Дата захисту: 30.06.2016

>>>
2016-05-30 12:41:14
Захист у СВР: К 76.051.07 

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри філологічних та суспільних дисциплін ПВНЗ «Буковинський університет»

Назва дисертаційної роботи: «Ідіолект Євгенії Ярошинської»

Дата захисту: 30.06.2016

>>>
2016-05-30 12:35:12
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Федірчик Інна Ярославівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри загального, германського і порівняльного мовазнавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: Номінації людини у німецькомовній картині світу (на матеріалі іменників на позначення осіб)

Дата захисту: 29.06.2016

>>>
2016-05-18 18:10:02
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пушкарьов Володимир Павлович

Назва дисертаційної роботи: «Ідеологія та діяльність право радикальних організацій в Румунії 1918-1941»

Дата захисту:  26.05.2016

>>>
2016-05-04 15:08:54
Захист у СВР: К 76.051.09  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Петренко Ігор Віталійович

Назва дисертаційної роботи: «Вплив дефектів радіаційного походження на електрофізичні та оптичні властивості GaP та AlGaAs світлодіодів»
Дата захисту:
  30.05.2016

>>>
2016-05-04 15:04:24
Захист у СВР: К 76.051.12 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чекаловська Галина Збиславівна
Назва дисертаційної роботи:
 «Суспільне благо освітніх послуг в системі стимулювання розвитку «нової економіки» 
Дата захисту:
 
 27.05.2016

>>>
2016-05-04 14:59:20
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Кучурян Лара Іванівна

Назва дисертаційної роботи: Варіантність синтаксичних конструкцій у текстах українських перекладів

Дата захисту: 28.05.2016

>>>
2016-05-04 14:58:30
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Куковська Вікторія Ігорівна

Назва дисертаційної роботи: "Комунікативно-синтаксичні засоби забезпечення успішності сучасної американської захисної промови"

Дата захисту: 28.05.2016

>>>
2016-04-11 16:34:59
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Польовий Тарас Євгенович

Назва дисертаційної роботи: Становлення зовнішньої політики Республіки Білорусь (1991-1996 рр.)

Дата захисту:  28.04.2016

>>>
2016-04-11 16:34:14
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Антохів-Сколоздра Олеся Михайлівна

Назва дисертаційної роботи: Європейський Союз у зовнішній політиці Канади

Дата захисту:  27.04.2016

>>>
2016-04-11 16:33:19
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Цебенко Олег Олександрович

Назва дисертаційної роботи: Сепаратизм у країнах-членах ГУАМ: міжнародно-політичний вимір

Дата захисту:  28.04.2016

>>>
2016-03-23 18:43:49
Захист у СВР: Д 76.051.05  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Шевцова Тетяна Володимирівна

    Назва дисертаційної роботи: «Біологічна активність пилку берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh.) в залежності від місця зростання»

Дата захисту:  22.04.2016

>>>
2016-03-23 18:43:10
Захист у СВР: Д 76.051.05  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ровенко Богдана Михайлівна

Назва дисертаційної роботи: «Особливості обміну вуглеводів у Drosophila melanogaster при їх обмеженні та надлишку в живильному середовищі»

Дата захисту:  22.04.2016

>>>
2016-03-23 18:41:58
Захист у СВР: Д 76.051.05  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Василик Юлія Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: «Перебіг вільнорадикальних процесів за сольового стресу та захисна дія нітропрусиду натрію у проростках кукурудзи»

Дата захисту:  22.04.2016

>>>
2016-03-22 12:36:24
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Олійник Микола Петрович

Назва дисертаційної роботи: «Поділля в роки нової економічної політики: політичні, соціально-економічні та культурно–духовні процеси (1921–1928)»

Дата захисту:  22.04.2016

>>>
2016-03-21 09:39:12
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Столярчук Ігор Дмитрович.

 Назва дисертації "Оптична та магнітооптична спектроскопія квантово-розмірних структур широкозонних напівпровідників із магнітними домішками".

 Дата захисту:  22.04.2016

>>>
2016-03-21 09:38:27
Захист у СВР: К 76.051.04  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Нич Тетяна Василівна

Назва дисертаційної роботи: «Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області»

Дата захисту:  19.04.2016

>>>
2016-03-21 09:37:32
Захист у СВР: К 76.051.04  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Майстер Андрій Анатолійович

Назва дисертаційної роботи: «Геопросторова диференціація рівнів господарської освоєності території Волинської області »

Дата захисту:  18.04.2016

>>>
2016-03-21 09:36:36
Захист у СВР: К 76.051.04  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Добинда Ірина Петрівна

Назва дисертаційної роботи: « Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області: суспільно-географічна оцінка»

Дата захисту:  18.04.2016