Оновлено
2018-02-15
09:31

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2017-12-28 19:36:03
Захист у СВР: К 76.051.04  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Смик Оксана Степанівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший лаборант кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: „Соціально-географічні аспекти захворювання населення (на прикладі Чернівецької області)”

Дата захисту:  29.01.2018

>>>
2017-12-28 19:34:01
Захист у СВР: К 76.051.04  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Павлюк Світлана Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач професійної та практичної підготовки, секретар-друкарка Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертаційної роботи: «Рекреаційно-туристичне природокористування Івано-Франківської області: сучасний стан, проблеми та перспективи»

Дата захисту:  29.01.2018

>>>
2017-11-30 13:06:09
Захист у СВР: К 76.051.09  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гавалешко Олександр Степанович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Гетерошари селеніду цинку для приладів твердотільної оптоелектроніки»

Дата захисту:  28.12.2017

>>>
2017-11-28 14:01:58
Захист у СВР: Д 76.051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гучко Оксана Іванівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету

Назва дисертації: Становлення і розвиток системи охорони здоров’я на Буковині (1775-1940 рр.)

Дата захисту:  22.12.2017

>>>
2017-11-22 18:07:44
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Андрощук Ірина Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Назва дисертації: Політична структуризація партій і партійної системи в Чехії

Дата захисту:  30.11.2017

>>>
2017-11-22 18:06:30
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ал-Зухаірі Акіл Ібрахім

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює

Назва дисертації: Сучасний парламентаризм як фактор становлення демократичної політичної системи

Дата захисту:  01.12.2017

>>>
2017-11-22 18:05:52
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Семчишин Світлана Іванівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – помічник адвоката Будинчука С.М., м. Львів, 79011вул. Болгарська 4 м.

Назва дисертації: Суверенітет у теорії та практиці міжнародних відносин

Дата захисту:  01.12.2017

>>>
2017-11-22 18:05:09
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Прохоров Микола Георгійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший лаборант комп’ютерної лабораторії факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: Роль міжнародних організацій у формуванні ЗМІ як  фактора розвитку громадянського суспільства Республіки Польща

Дата захисту:  30.11.2017

>>>
2017-11-22 18:03:27
Захист у СВР: Д 76.051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Калініченко Віталій Андрійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства факультету історії політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Військово-політичні аспекти розвитку Першої Болгарської держави в ІХ – першій чверті Х ст.»

Дата захисту:  29.11.2017

>>>
2017-11-14 13:46:54
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Скиба Олена Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Закономірності формування вмісту та розподілу сполук фосфору у річках Тернопільщини у зв’язку із ступенем антропогенного навантаження»

Дата захисту: 13.12.2017

>>>
2017-10-17 13:22:18
Захист у СВР: К 76.051.09  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кус Наталія Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: бухгалтер ТзОВ «ЕССЕТ»

Назва дисертаційної роботи: «Діодні та транзисторні наноструктури на основі похідних карбазолів для елементів електронної техніки»

Дата захисту:  16.11.2017

>>>
2017-09-12 14:06:13
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пурій Марія Романівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітна

Назва дисертації: Гегемонія в теорії і практиці міжнародних відносин

Дата захисту:  06.10.2017

>>>
2017-09-12 14:05:10
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Климчук Ірина Ігорівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітна

Назва дисертації: «Феміністичні концепції в сучасній теорії міжнародних відносин»

Дата захисту:  06.10.2017

>>>
2017-08-30 15:25:32
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Білинський Ігор Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: завідувач кафедри теоретичної і прикладної фізики та комп'ютерного моделювання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Назва дисертації: «Електронні, діркові та екситонні стани у гетеросистемах з квантовими точками»

Дата захисту:  29.09.2017

>>>
2017-08-22 19:15:45
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пазюк Роман Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Назва дисертаційної роботи: «Оптичні та електричні властивості надграток квантових точок на основі напівпровідників А3В5»

Дата захисту:  22.09.2017

>>>
2017-08-22 19:15:00
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Івашко Віктор Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: аспірант кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Особливості явищ переходів між низько- та високоспіновим станами спін-кросовер сполук»

Дата захисту:  22.09.2017

>>>
2017-06-27 12:00:12
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Хорошенюк Семен Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: заступник начальника відділу економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради

Назва дисертації: Співробітництво України та країн Балтії в контексті євроінтеграційних процесів

Дата захисту:  7.07.2017

>>>
2017-06-27 11:58:48
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Патлашинська Ірина Вікторівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу факультету  міжнародних відносин  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертації: Інституціоналізація міжнародної миротворчої діяльності

Дата захисту:  6.07.2017

>>>
2017-06-27 11:57:37
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Басняк Юлія Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: здобувач кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету            ім. Юрія Федьковича, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних наук та права Чернівецького торгово-економічного інституту.

Назва дисертації: Безпековий чинник трансатлантичних відносин постбіполярного періоду

Дата захисту:  07.07.2017

>>>
2017-06-27 11:55:38
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пікула Микола Миколайович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: тимчасово не працює

Назва дисертації: Формування європейської політичної свідомості в ЄС та Україні: комунікаційні виміри

Дата захисту:  6.07.2017

>>>
2017-05-31 11:49:49
Захист у СВР: К 76.051.04  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Єремія Ганна Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: „Суспільно-географічні дослідження України кінця ХІХ – початку ХХ століття у румуномовних працях”

Дата захисту:  29.06.2017

>>>
2017-05-26 23:32:13
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача: Кривецький Василь Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Оствальдівське дозрівання складних напівпровідникових нанокристалів, каталітичних наночастинок та вуглецевих нанотрубок".

Дата захисту:  30.06.2017

>>>
2017-05-26 23:05:12
Захист у СВР: К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача: Любарщук Євген Анатолійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Лінійні нестаціонарні диференціально-різницеві ігри зближення»

Дата захисту: 16.06.2017

>>>
2017-04-29 15:09:00
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Крупєй Кристина Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри загальної та прикладної екології і зоології біологічного факультету Запорізького національного університету МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Біоіндикація забруднення води пігментосинтезувальними дріжджами»

Дата захисту: 31.05.2017

>>>
2017-04-29 13:53:18
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Мельниченко Галина Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірантка кафедри біології та екології Факультету природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертаційної роботи: «Паліноіндикація урбоекосистеми Івано-Франківська»

Дата захисту: 31.05.2017

>>>
2017-04-26 15:55:06
Захист у СВР – К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача: Сопронюк Ольга Лук’янівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Моделі та методи аналізу чутливості динамічних систем зі зміною вимірності фазового простору»

Дата захисту: 12.05.2017

>>>
2017-04-26 15:54:17
Захист у СВР – К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача: Іванчук Марія Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

Назва дисертації: «Математичне моделювання експертних медичних прогностичних систем»

Дата захисту: 12.05.2017

>>>
2017-04-11 13:36:46
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Баланик Анна Ярославівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює

Назва дисертації: Інститут послів доброї волі та посланців миру ООН (використання засобів Public Relations)

Дата захисту:  05.05.2017

>>>
2017-04-11 13:36:13
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гісса Олександра Костянтинівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – менеджер зовнішньо-економічної діяльності ПП «Аріс»

Назва дисертації: Євроскептицизм та його вплив на зовнішню політику України: витоки, характер, прогнози

Дата захисту:  05.05.2017

>>>
2017-03-28 13:06:33
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Стамбульська Уляна Ярославівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший лаборант навчальної лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Вплив симбіотичних азотфіксуючих бактерій і ксенобіотиків на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху посівного»

Дата захисту: 26.04.2017

>>>
2017-03-28 13:06:01
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кременська Лілія Вікторівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України

Назва дисертаційної роботи: “Зв'язок пилкування деревних рослин м. Вінниці з факторами довкілля”

Дата захисту: 26.04.2017

>>>
2017-03-22 12:13:29
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Обершт Ольга Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Російський націоналістичний рух на Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.: ідеологія та практика»

Дата захисту:  21.04.2017

>>>
2017-03-07 16:58:52
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Найдич Марина Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітна

Назва дисертації: Вектори державної молодіжної політики країн Європейського Союзу та України: порівняльні аспекти

Дата захисту:  6.04.2017

>>>
2017-03-07 16:57:25
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Малиновська Наталія Вікторівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – помічник-консультант народного депутата України Вознюка Ю.В., Управління справами Апарату Верховної Ради України

Назва дисертації: Ісламський вектор зовнішньої політики Франції

Дата захисту:  6.04.2017

>>>
2017-03-07 16:54:31
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кучуран Андрій Миколайович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітний

Назва дисертації: Дослідження локальної політичної влади крізь призму теорії міських режимів

Дата захисту:  5.04.2017

>>>
2017-03-07 16:52:23
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Волошин Максим Олександрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітний

Назва дисертації: Формування та розвиток політичного потенціалу соціальних Інтернет-мереж в Україні

Дата захисту:  5.04.2017

>>>
2017-03-03 17:04:54
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Тащук Олександр Юрійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник кафедри фізики твердого тіла Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Особливості деформації термодинамічно нестабільного Bе на різних структурних рівнях".

Дата захисту:  31.03.2017

>>>
2017-03-03 11:42:18
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ясінська Аліна Юріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітна

Назва дисертації: Особливості електоральної невизначеності громадян Французької Республіки та Республіки Польща

Дата захисту:  31.03.2017

>>>
2017-03-03 11:41:42
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Процюк Марія Василівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лаборант Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: Роль публічної дипломатії у сучасних українсько-польських відносинах

Дата захисту:  31.03.2017

>>>
2017-03-03 11:40:37
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Детинченко Оксана Петрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – генеральний директор, товариство з обмеженою відповідальністю «Галицька кнайпа»

Назва дисертації: Новий лібералізм в теорії і практиці міжнародних відносин

Дата захисту:  30.03.2017

>>>
2017-03-01 14:40:19
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ноголь Анна Вячеславівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету (МОН України)

Назва дисертації: Участь Канади у миротворчій діяльності ООН

Дата захисту:  30.03.2017

>>>
2017-02-21 11:47:04
Захист у СВР: Д 76. 051.06 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чучко Дмитро Костянтинович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Державно-церковні відносини в Молдавському князівстві (1538–1859 рр.)»

Дата захисту:  17.03.2017

>>>
2017-02-21 11:46:01
Захист у СВР: Д 76. 051.06 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Погребенник Андрій Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Духовно-світоглядні засади народно-релігійних рухів на Півдні Франції у ХІІ-XIV ст.»

Дата захисту:  17.03.2017

>>>
2017-02-15 12:26:48
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Удовицька Руслана Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: науковий співробітник відділення фізико-технологічних проблем напівпровідникової ІЧ-техніки Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова.

Назва дисертаційної роботи: "Структурування гетероепітаксійних систем CdHgTe/CdZnTe при опроміненні іонами B+ та Ag+"

Дата захисту:  31.03.2017

>>>
2017-01-27 15:05:14
Захист у СВР: К 76.051.09  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Довгий Віктор Володимирович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: інженер 1 категорії відділу технічного і математичного забезпечення Івано-Франківського регіонального інформаційно-обчислювального центру ВП "Львівське відділення" філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" ПАТ "Укрзалізниця"

Назва дисертаційної роботи: «Елементи аналітичних мікросистем-на-кристалі зі структурами “кремній-на-ізоляторі”»

Дата захисту:  28.02.2017

>>>
2017-01-24 12:06:40
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Опришко Наталя Олексіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Назва дисертаційної роботи: «Еротичний осмос постмодернізму у версії Юрія Андруховича»

Дата захисту:  24.02.2017

>>>
2017-01-24 12:05:49
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Стеф’юк Іванна Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Людина і війна: на матеріалі художньої та мемуарної спадщини Марка Черемшини»

Дата захисту:  24.02.2017

>>>
2017-01-19 15:38:57
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Панасюк Олександр Петрович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: вчитель історії Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. смт Олика Ківерцівського району Волинської області

Назва дисертаційної роботи: «Білоруська Народна Республіка у 1918-1919 рр.: внутрішня та зовнішня політика»

Дата захисту:  10.02.2017

>>>
2017-01-19 15:38:11
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Шумінська Наталія Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: секретар студмістечка Національного університету «Львівська політехніка» 

Назва дисертаційної роботи: Становлення Галицької армії, особливості комплектування та підготовки особового складу (листопад 1918 – листопад 1919 рр.)

Дата захисту:  10.02.2017

>>>
2016-11-22 11:27:02
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Склярчук Валерій Михайлович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: доцент кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: "Електронні процеси в контактах металу з карбідом кремнію та телуровмісними сполуками".

Дата захисту:  23.12.2016

>>>
2016-11-22 11:25:06
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кондрюк Денис Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Вплив оптичних фононів на спектри поглинання плоских квазідвовимірних напівпровідникових наноструктур"

Дата захисту:  23.12.2016

>>>
2016-11-07 12:43:07
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Діденко Наталія Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: Завідувач лабораторією кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Стан антиоксидантної системи дефіцитних по каталазі мутантів Arabidopsis thaliana (L.) в умовах сольового стресу»

Дата захисту: 7.12.2016

>>>
2016-11-07 12:41:58
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Партика Тетяна Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник відділу кормовиробництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Назва дисертаційної роботи: «Лабільна органічна речовина ґрунту та її індикаторна роль»

Дата захисту: 7.12.2016

>>>
2016-11-07 12:40:46
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чень Олег Ігорович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: інженер відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини НАН України

Назва дисертаційної роботи: «Протипухлинна дія рекомбінантної аргінази та її використання для розробки нових методів терапії лейкозів»

Дата захисту: 7.12.2016

>>>
2016-11-02 17:10:39
Захист у СВР: К 76.051.12 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мельник Олег Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України»

Дата захисту:  02.12.2016

>>>
2016-11-02 17:08:32
Захист у СВР: К 76.051.12  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кіндзерський Віталій Володимирович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: голова первинної профспілкової організації студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Державне регулювання та інституційна політика розвитку аграрного сектора національної економіки»

Дата захисту:  02.12.2016

>>>
2016-10-31 11:17:16
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Радавська Оксана Мстиславівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертаційної роботи: «„Поетика вогню: експресіоністський стиль французької воєнної прози»

Дата захисту:  29.11.2016

>>>
2016-10-31 11:14:11
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Бортнік Жанна Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертаційної роботи: «Сучасна монодрама як культурно-історичний феномен: генеза, поетика, рецепція»

Дата захисту:  29.11.2016

>>>
2016-10-25 17:28:22
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Рябий Павло Анатолійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Розвиток підходів відтворення скелетона оптичного поля для розв'язання оберненої фазової задачі"

Дата захисту:  25.11.2016

>>>
2016-10-25 17:21:00
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Замуруєва Оксана Валеріївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Назва дисертаційної роботи: "Одержання та фізичні властивості напівпровідників у системах Ag(Tl)-In-Si(Ge)-Se2".

Дата захисту:  25.11.2016

>>>
2016-10-07 12:42:50
Захист у СВР: К 76.051.12 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кутузов Руслан Володимирович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: тимчасово не працює
Назва дисертаційної роботи:
 «Розвиток управлінської думки в Україні (ХІХ ст. – 20-і роки ХХ ст.)»

>>>
2016-10-07 12:41:07
Захист у СВР: К 76.051.12 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Настас Оксана Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»
Назва дисертаційної роботи:
 «Механізм  розподілу та перерозподілу доходів інституційних секторів економіки України»
Дата захисту:
  04.11.2016

>>>
2016-09-07 15:52:49
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Коцан Вікторія Юріївна

Назва дисертації: Формування і реалізація міграційної політики Іспанії в контексті спільної міграційної політики ЄС

Дата захисту:  19.09.2016

>>>
2016-09-01 12:17:01
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Левіна Юлія Сергіївна

Назва дисертаційної роботи: «Інформаційно-пропагандистська політика радянської влади в західних областях УРСР у 1939-1953 роках»

Дата захисту:  1.10.2016

>>>
2016-08-31 14:46:10
Захист у СВР: Д 76.051.03  

 Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Шкробанець Олена Ігорівна

Назва дисертації: Формування громадської думки в Україні і Російській Федерації у контексті євроінтеграційного курсу на початку ХХІ століття

Дата захисту:  19.09.2016

>>>
2016-08-31 12:21:02
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Яновський Ярослав Михайлович

Назва дисертаційної роботи: «Війна гунського союзу племен із Західною Римською імперією 451-455 рр.: ґенеза, перебіг подій та наслідки»

Дата захисту:  30.09.2016

>>>
2016-08-31 12:17:33
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Глібіщук Микола Васильович

Назва дисертаційної роботи: «Соціально-економічна політика уряду А. Денікіна (1918-1920 рр.)»

Дата захисту:  30.09.2016

>>>
2016-08-23 12:33:47
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ловас Габор Йосипович

Назва дисертаційної роботи: "Емісійна спектроскопія халькогенідних стекол на основі дисульфіду германію та деградація поверхні при природному старінні".

Дата захисту:  23.09.2016

>>>
2016-08-23 12:29:41
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гринишин Юліана Богданівна

Назва дисертаційної роботи: "Теорія смуги поглинання електромагнітного поля квантовим каскадним детектором у моделі розширеної активної зони"

Дата захисту:  23.09.2016

>>>
2016-08-23 12:20:53
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

 Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Прокоп Тарас Ігоревич

Назва дисертаційної роботи: «Петро Румянцев-Задунайський та ліквідація української автономії в другій половині XVIII ст.»

Дата захисту:  21.09.2016

>>>
2016-08-23 12:19:56
Захист у СВР: Д 76. 051.06 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Валявська Катерина Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: «Світське життя на Буковині: соціальний та культурний простір (1848 – 1914)»

Дата захисту:  21.09.2016

>>>
2016-08-15 16:11:20
Захист у СВР: Д 76.051.03 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Криворучко Наталія Володимирівна

Назва дисертації: Політика безпеки Чеської Республіки у контексті відносин з США

Дата захисту: 30.08.2016

>>>
2016-08-02 15:55:24
Захист у СВР: К 76.051.03 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Карпчук Наталія Петрівна

Назва дисертації: Комунікаційна політика Європейського Союзу як чинник європейської інтеграції

Дата захисту:  30.08.2016

>>>
2016-08-02 15:52:06
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Зазуляк Зоряна Миколаївна

Назва дисертації: Мультилатералізм США у Латинській Америці

Дата захисту:  29.08.2016

>>>
2016-06-13 12:35:16
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Майстренко Юлія Іванівна

Назва дисертації: Регіон Західні Балкани: зовнішні чинники та особливості політичних трансформацій

Дата захисту:  30.06.2016

>>>
2016-06-13 12:34:22
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Багацький Євген Володимирович

Назва дисертаційної роботи: Взаємодія зовнішніх та внутрішніх чинників повоєнної трансформації Боснії і Герцеговини

Дата захисту:  30.06.2016

>>>
2016-06-13 12:33:26
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Рудницька Уляна Ігорівна

Назва дисертації: Глобалізаційні аспекти трансформації геополітичної структури сучасного світу

Дата захисту:  29.06.2016

>>>
2016-06-13 12:32:36
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Терещук Марина Ігорівна

Назва дисертації: Брендингові технології у реалізації національних інтересів держави на міжнародній арені

Дата захисту:  29.06.2016

>>>
2016-05-30 13:08:58
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Івончак Павло Євгенович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший лаборант кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Українське віршування 40-х‑50-х років ХІХ століття»

Дата захисту:  30.06.2016

>>>
2016-05-30 13:05:39
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Штаєр Ірена Любомирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Античні форми в перекладній та оригінальній поетичній творчості Івана Франка (віршознавчий аспект)»

Дата захисту:  30.06.2016

>>>
2016-05-30 12:44:34
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Ваврінчік Регіна Яношівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри прикладної лінгвістики ДВНЗ „Ужгородський національний університет” Назва дисертаційної роботи: „Перформативність мовленнєвих актів у англомовному теологічному дискурсі (на матеріалі сучасних проповідей)”

Дата захисту: 29.06.2016

>>>
2016-05-30 12:42:48
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Мельник Олена Вікторівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: "Ад’єктивний складник реконструкції мовної картини світу німецької казки ХІХ століття"

Дата захисту: 30.06.2016

>>>
2016-05-30 12:41:14
Захист у СВР: К 76.051.07 

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри філологічних та суспільних дисциплін ПВНЗ «Буковинський університет»

Назва дисертаційної роботи: «Ідіолект Євгенії Ярошинської»

Дата захисту: 30.06.2016

>>>
2016-05-30 12:35:12
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Федірчик Інна Ярославівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри загального, германського і порівняльного мовазнавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: Номінації людини у німецькомовній картині світу (на матеріалі іменників на позначення осіб)

Дата захисту: 29.06.2016

>>>
2016-05-18 18:10:02
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пушкарьов Володимир Павлович

Назва дисертаційної роботи: «Ідеологія та діяльність право радикальних організацій в Румунії 1918-1941»

Дата захисту:  26.05.2016

>>>
2016-05-04 15:08:54
Захист у СВР: К 76.051.09  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Петренко Ігор Віталійович

Назва дисертаційної роботи: «Вплив дефектів радіаційного походження на електрофізичні та оптичні властивості GaP та AlGaAs світлодіодів»
Дата захисту:
  30.05.2016

>>>
2016-05-04 15:04:24
Захист у СВР: К 76.051.12 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чекаловська Галина Збиславівна
Назва дисертаційної роботи:
 «Суспільне благо освітніх послуг в системі стимулювання розвитку «нової економіки» 
Дата захисту:
 
 27.05.2016

>>>
2016-05-04 14:59:20
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Кучурян Лара Іванівна

Назва дисертаційної роботи: Варіантність синтаксичних конструкцій у текстах українських перекладів

Дата захисту: 28.05.2016

>>>
2016-05-04 14:58:30
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Куковська Вікторія Ігорівна

Назва дисертаційної роботи: "Комунікативно-синтаксичні засоби забезпечення успішності сучасної американської захисної промови"

Дата захисту: 28.05.2016

>>>
2016-04-11 16:34:59
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Польовий Тарас Євгенович

Назва дисертаційної роботи: Становлення зовнішньої політики Республіки Білорусь (1991-1996 рр.)

Дата захисту:  28.04.2016

>>>
2016-04-11 16:34:14
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Антохів-Сколоздра Олеся Михайлівна

Назва дисертаційної роботи: Європейський Союз у зовнішній політиці Канади

Дата захисту:  27.04.2016

>>>
2016-04-11 16:33:19
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Цебенко Олег Олександрович

Назва дисертаційної роботи: Сепаратизм у країнах-членах ГУАМ: міжнародно-політичний вимір

Дата захисту:  28.04.2016

>>>
2016-03-23 18:43:49
Захист у СВР: Д 76.051.05  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Шевцова Тетяна Володимирівна

    Назва дисертаційної роботи: «Біологічна активність пилку берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh.) в залежності від місця зростання»

Дата захисту:  22.04.2016

>>>
2016-03-23 18:43:10
Захист у СВР: Д 76.051.05  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ровенко Богдана Михайлівна

Назва дисертаційної роботи: «Особливості обміну вуглеводів у Drosophila melanogaster при їх обмеженні та надлишку в живильному середовищі»

Дата захисту:  22.04.2016

>>>
2016-03-23 18:41:58
Захист у СВР: Д 76.051.05  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Василик Юлія Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: «Перебіг вільнорадикальних процесів за сольового стресу та захисна дія нітропрусиду натрію у проростках кукурудзи»

Дата захисту:  22.04.2016

>>>
2016-03-22 12:36:24
Захист у СВР: Д 76. 051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Олійник Микола Петрович

Назва дисертаційної роботи: «Поділля в роки нової економічної політики: політичні, соціально-економічні та культурно–духовні процеси (1921–1928)»

Дата захисту:  22.04.2016

>>>
2016-03-21 09:39:12
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Столярчук Ігор Дмитрович.

 Назва дисертації "Оптична та магнітооптична спектроскопія квантово-розмірних структур широкозонних напівпровідників із магнітними домішками".

 Дата захисту:  22.04.2016

>>>
2016-03-21 09:38:27
Захист у СВР: К 76.051.04  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Нич Тетяна Василівна

Назва дисертаційної роботи: «Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області»

Дата захисту:  19.04.2016

>>>
2016-03-21 09:37:32
Захист у СВР: К 76.051.04  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Майстер Андрій Анатолійович

Назва дисертаційної роботи: «Геопросторова диференціація рівнів господарської освоєності території Волинської області »

Дата захисту:  18.04.2016

>>>
2016-03-21 09:36:36
Захист у СВР: К 76.051.04  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Добинда Ірина Петрівна

Назва дисертаційної роботи: « Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області: суспільно-географічна оцінка»

Дата захисту:  18.04.2016

>>>
2016-03-18 16:53:53
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Шваб Мар’яна Анатоліївна

Назва дисертаційної роботи: Молодіжні неурядові організації в сучасному публічному процесі: інформаційно-комунікаційний вимір

Дата захисту:  30.03.2016

>>>
2016-03-17 16:36:19
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Баланюк Юліана Сергіївна

Назва дисертаційної роботи: Політико-правові механізми формування та збереження об’єктів нерухомої культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні

Дата захисту:  31.03.2016

>>>
2016-03-17 16:35:22
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ярмистий Максим Миколайович

Назва дисертаційної роботи: Формування та особливості функціонування інститутів державного регулювання міграційної політики України

 

>>>
2016-03-17 16:34:07
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Павлюк Олеся Ігорівна

Назва дисертаційної роботи: Зовнішньополітичний курс Сполучених Штатів Америки щодо Ісламської Республіки Іран: від співробітництва до політики «стримування»

Дата захисту:  30.03.2016

>>>
2016-03-14 13:34:34
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Тулюлюк Катерина Василівна

Назва дисертаційної роботи: Лінгвопрагматика сенсоризмів у гендерному вимірі (на матеріалі англійськомовної прози початку ХХ століття)

Дата захисту: 15.04.2016

>>>
2016-03-14 13:33:20
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Тоненчук Тетяна Василівна

Назва дисертаційної роботи: „Структурно-семантичний, ідеографічний та функційний аспекти cоматичних фразеологізмів у сучасній англійській мові”

Дата захисту: 16.04.2016

>>>
2016-03-14 13:32:18
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Грибіник Юлія Ізидорівна

Назва дисертаційної роботи: Структурно-семантичні особливості англійської геодезичної термінології

Дата захисту: 15.04.2016

>>>
2016-03-14 13:31:00
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Боднар Олеся Михайлівна

Назва дисертаційної роботи: "Лінгвістичні особливості німецької фахової мови екології"

Дата захисту: 16.04.2016

>>>
2016-03-14 13:29:38
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Меркотан Леся Йосипівна

Назва дисертаційної роботи: "Прецедентні тексти в системі інтертекстуальності"

Дата захисту: 14.04.2016

>>>
2016-03-14 13:24:31
Захист у СВР: К 76.051.07 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Чибор Ірина Степанівна

Назва дисертаційної роботи: "Репрезентація міфологічного етнокоду культури в українській фразеології"

Дата захисту: 14.04.2016

>>>
2016-02-25 15:37:03
Захист у СВР: Д 76.051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Маркова Світлана Василівна

Назва дисертаційної роботи: «Суспільно-політичні зміни в українському селі у контексті формування комуністичної системи (1917-1933 рр.)» 
Дата захисту:  18.03.2016 

>>>
2016-02-25 15:36:32
Захист у СВР: Д 76.051.06 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гайсенюк Віталій Вікторович

Назва дисертаційної роботи: «Москвофільство у Галичині та на Буковині в роки Першої світової війни»

Дата захисту:  18.03.2016 

>>>
2016-02-25 15:35:49
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пазюк Роман Володимирович

Назва дисертаційної роботи: «Поетика віршованих творів Богдана Лепкого (генерика, тропіка, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація)»

Дата захисту:  04.03.2016

>>>
2016-02-25 15:35:13
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Телешман Світлана Іванівна

Назва дисертаційної роботи: «Поетична творчість Михайла Ткача: жанровий і змістовий аспекти»

Дата захисту:  перенесено з 27.11.2015 на 04.03.2016

>>>
2016-02-25 15:34:34
Захист у СВР: К 76.051.04 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Топорницька Марія Ярославівна

Назва дисертаційної роботи: «Територіальна організація етнофестивального туризму Львівської області »

Дата захисту:  29.02.2016

>>>
2016-02-25 15:31:36
Захист у СВР: К 76.051.04 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Сосницька Ярослава Сергіївна

Назва дисертаційної роботи: «Сучасні трансформаційні процеси сільськогосподарського виробництва (на прикладі Волинської області)» 
Дата захисту:  29.02.2016