Оновлено
2022-12-30
13:17

  1. Закон України «Про вищу освіту»
  2. Положення про спеціалізовану вчену раду http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11
  3. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/36856/
  4. Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF
  1. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#n26
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterrVЫ_•@алеchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.